15. juunil kell 15.00 toimus Tallinna Metodisti Kirikus Seminari XXVI lennu lõpuaktus. Seminari rektori kt Taavi Hollman õnnitles tudengid eduka lõpetamise puhul, ning avaldas tänu töötajatele ja õppejõududele nende panuse eest. 

Pidulikule sündmusele eelnes 30. aastapäeva konverents ja seminarile olid sel puhul külla tulnud sõbrad ja toetajas USA metodisti kirikust.

Seminari lõpetasid:

Antonina Aloshkina
Kadre Arikainen (cum laude)
Soile Marita Mattila (cum laude)
Aleksei Müller
Alesia Shchedrova
Oleg Tšervonõi
Otto Benjamin Tuominiemi 

Soovime neile kõigile Jumala erilist hoolt ja juhtimist, et uued väljakutsed aitaksid ellu viia Jumala plaani, olla paljudele õnnistuseks ja jagada seda, mida Jumal on neile andnud!


Lõpuaktuse video