Kas sooviksite enam teadmisi Piibli, kristliku usu ja misjoni kohta, kuid teoloogilise kõrghariduse omandamine tundub liiga suure väljakutsena?

Aastane teoloogia põhikursus

annab ülevaate peamistest teemadest, aitab mõista Seminari õpingute tähendust usu ja Jumala paremal mõistmisel ning varustab koguduse kaastööks vajalike oskustega.

...

Kursus sisaldab:

  • Vana ja Uue Testamendi ülevaade
  • Sissejuhatus teoloogiasse
  • Evangelism
  • Koguduse kasv ja rajamine
  • Induktiivne piibliõpe: Markuse evangeelium ja 2. Moosese raamat
  • Sissejuhatus misjoniteoloogiasse
  • Praktiline suhtlemispsühholoogia
  • Apologeetika
  • ja palju muud!

Teoloogia põhikursuse läbinu saab sertifikaadi, mis kinnitab, et lõpetanul on tugev teadmiste baas kirikutöö tegemiseks.
Teoloogia põhikursuse sertifikaadi saamiseks peab üliõpilane läbima aastase täiskursuse, mis annab teoloogia ja misjoni õppekavas 45 ainepunkti.

See põhikursus aitab alustada teekonda sügavama usu ja tulemuslikuma teenimistöö poole.

Kui otsustate õpinguid jätkata, on teil teoloogia põhikursuse läbimisel esimese õppeaasta ainepunktid BA kraadi omandamiseks teoloogia ja misjoni õppekavas kogutud.

Täitke juba täna avaldus kursusele astumiseks!