Seminari tööde vormistamise nõuded tuginevad rahvusvahelisele APA stiilile. Kokkuvõtlikult leiate infot kirjalike tööde vormistamise kohta EMKTS vormistamise juhendist (avaneb uues aknas). Juhend annab täpsemaid nõuandeid, mis on olulised kirjalike teoste kirjutamiseks seminaril.
Sealhulgas:
  • Diplomitööde koostamise põhimõtted
  • Autoriõigused ja plagiaat
  • Töö üldine formaat
  • Pealkirjade vormistamine
  • Sisukorra kasutamine
  • Allikale viitamine
  • Allikate loetelu töö lõpus
Kui teil tekivad vormistamise küsimused, mis ei ole juhendis käsitletud, palume võtta abiks allolevaid linke (inglise keeles). Samuti võite paluda abi sekretärilt või IT-juhilt. 

Plagiaati puhul kehtib Õppekorralduseeskirja reegel 5.10

Kui üliõpilase töös leidub plagiaati, võib õppejõud nõuda temalt töö ümberkirjutamist või ainekursuse kordamist. Plagiaadi ilmnemisel teavitab õppejõud sellest dekaani kirjalikult ja dekaan dokumenteerib leiud. Korduva plagiaadi puhul võib õppeasutus üliõpilase eksmatrikuleerida. Üliõpilane võib otsuse vaidlustada esitades dekaanile kirjaliku protesti.

Lugemisraport Word failina on saadaval siit.

Linke APA stiili juhenditele:

APA viidete ja kasutatud allikate nimekirja koostamise abivahendid

APA ametlik juhend