Õppenõukogu korraldab seminari õppetegevust. Õppenõukogu korraldab teaduskonna õppetegevust, kinnitab õppekavad ja õppekorralduseeskirja, võib teha rektorile ettepaneku üliõpilaste eksmatrikuleerimiseks, asutab töögruppe teaduskonna eesmärkide saavutamiseks. Õppenõukogu koosolekuid kutsub kokku ja juhatab dekaan.

Õppenõukogu koosneb järgmistest seminari juhtidest ja esindajatest:

Dekaan: Mark Nelson
Rektori kohusetäitja: Taavi Hollman
EMK superintendent: Robert Tserenkov
Õppekorralduse assistent: Kaire Lotamõis

Õppejõudude esindajad:
Douglas Robb Childress
Rein Laaneser
Brent Weaver
Anne Saluraid
Tetyana Radomska
Taavet Hindrek Taimla

Üliõpilaste esindajad:
Kadre Arikainen 
Herki Tomberg 
Andreas Fjodorov 

Tõlkide esindajad:
Tarmo Lilleoja
Kaja Rüütel

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!