Seminari õppetöö toimub tsükliõppena, kus auditoorne õpe toimub kord kuus kolmapäevast laupäevani ja oluline osa on tudengi iseseisval õppel. Seminaris on võimalik õppida täiskoormusega, osakoormusega või eksternina.

  • Täiskoormusega - üliõpilane täidab kokku vähemalt 75 % (st. 45 EAP aastas) nominaalajaga õppekavast.
  • Osakoormusega - üliõpilane täidab kumulatiivselt 50 kuni 74 protsenti (ehk 30-44 EAP õppeaastal) õppekavast.
  • Eksternina - Eksternõpe on avatud neile, kellel on soov omandada teoloogiline haridus, aga puudub võimalus õppida täis- või osakoormusega. Eksternõppesse vastuvõtt toimub üliõpilastega samadel tingimustel. Eksternõppijal ei ole riikliku üliõpilase staatust, kuid tal on võimalus läbida õppekava oma tempos, sealhulgas sooritada ained ning kaitsta lõputöö. Ekstern osaleb õppetöös koos üliõpilastega ja läbib ained samadel tingimustel.

Nominaalne õppeaeg seminaris on kolm aastat. Õpingute maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP, ing. k ECTS).

Võimalik on läbida ka üheaastane praktilise teoloogia põhikursus, mille läbimisel saab lõpetaja tunnistuse.