Avaldused õppimiseks mitte Euroopa Liidu kodanikelt

EMKTS missioon on valmistada mehi ja naisi ette Jumala riigi teenimiseks nii Eestis kui Baltikumis laiemalt. Vastuvõtutingimuste täitmiseks peavad mitte Euroopa Liidu kodanikest avalduse esitajad omama piisavat toetusvõrgustikku ja partnersuhteid Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Mitte Euroopa Liidu kodanikust avalduse esitaja peab:

1. omama kehtivat Euroopa Liidu elamisluba, mis võimaldab tal elada õpingute ajal Euroopa Liidus

või

2. olema Vene Föderatsiooni, Ukraina või USA kodanik, kes esitab kirjaliku kokkuleppe mõne Eesti kristliku kogudusega, kes võtab vastutuse avalduse esitaja eest õpingute ajal.

Nimetatud kokkulepe peab sisaldama võimalust teenimistöö praktikaks vastavalt EMKTS õppekavale, pakkuma vaimulikku ja muud tuge, aitama kaasa kultuurilisele kohanemisele ning leidma vahendid Eestis elamiseks. Kliki siia, et laadida alla kirjaliku kokkulepe vorm.


EMKTS soovib meie üliõpilastele kindlustada parimad võimalikud tingimused, et valmistada neid ette kristlikuks teenimistööks, arvestades sealjuures meie õppekava olemust ning resursse. Kuna EMKTS ei paku pikaajalist majutust ja sesoonne õppeprogramm eeldab vaid neljal päeval kuus kohalolemist, peab avalduse esitajatel olema eelnevalt loodud piisavalt tugev kohalik toetusvõrgustik.

Alates 2020. aastast võtab EMKTS vastu üksnes neid mitte Euroopa Liidu kodanikest avalduse esitajaid, kelle puhul on täidetud vähemalt üks ülaltoodud kahest kriteeriumist. EMKTS toetab ajutise elamisloa saamist üksnes neile isikutele, kes vastavad ülaltoodud kriteeriumile 2.

Mitte Euroopa Liidu kodanikest avalduse esitajad, kes vastavad kriteeriumile 2, peavad esitama kõik vajalikud dokumendid ajavahemikul 1. märts kuni 30. aprill ning täitma kõik mitte Euroopa Liidu kodaniku kohta käivad formaalsused, et neil oleks võimalik alustada õppetööd augustis.