EMK Teoloogilise Seminari üliõpilaste diplomitööde nimekiri alates aastast 1998.
Diplomitöid saab lugeda seminari raamatukogus kohapeal ja  Raamatukogu digikogus lehel RIKSWEB

Diplomitööd 2024. aastal

Aloshkina Antonina - Koguduse liikmete kaasamine aktiivsesse teenimisse Tallinna Metodisti Kiriku "Uus algus" näitel
Arikainen Kadre - Eksiõpetuste teema käsitlus 2. Peetruse ja Juuda kirjades
Mattila Soile Marita - Jumalateenistusel kasutatavate laulude teoloogiline haare Nurmijärve Nelipühi Kogudusest
Müller Aleksei - Ristimine Püha Vaimuga metodisti, baptisti ja nelipühi õpetustes
Shchedrova Alesia - Ukraina pagulaste adapteerimine Eesti venekeelsetes kogudustes
Tšernovõi Oleg - Teofaania Taanieli raamatu kolmandas peatükis
Tuominiemi Otto Benjamin - Paulus evangelistina Ateenas ja Korintoses

Diplomitööd 2023. aastal

Djurjagina Maria - Kirikus mitte käivatele varateismelistele suunatud piiblitundide õppematerjalid 
Lee Mari Johanna - Evangeliseerimata rahvusgrupid Espoo linnas. Kuidas jõuab Kirik evangeeliumiga nendeni? 
Lõhmus Margilja - Piibellik käsitlus loodusest võrdluses Eesti kristlaskonna vaadetega
Novozhenina Anastasiia - Evangeliseerimine Instagramis @yesheis.ee, @trustgodbro, @steigerua kontode näitel 
Toots Hanna - Naised Luuka käsitluses
Vasina Irina - Rehabiliteeritava kohanemine kohalikus koguduses 

Diplomitööd 2022. aastal

Kennedy Hannah Joy Vivian - Sillad, mis ühendavad rahvusvahelisi üliõpilasi kohalike kristlastega Eestis  
Kozak Stanislav - Kristuse kannatuste õpetus: vene õigeusu ja inglise keelt kõnelevate evangeelsete teoloogide võrdlev analüüs 
Kyeremateng Leticia Nyarko - Laste hingehoiu konseptsioon Tallinna pühapäevakooli õpetajate vaates
Laum Andra - Kriisikogemusega otsijate ja vastpöördunute hingehoid koguduses
Matuzko Viktoria - Comma Johanneum ja interpolatsiooni problemaatika 
Taraban Svetlana - Piiblitunni läbiviimine pühapäevakoolis käitumisraskustega lastele 
Tomp Marita - Sõltuvusest vabanemise protsess Lootuse Küla naiste näitel
Vares Ain - Eesti Metodisti Kiriku Tallinna koguduse kabeli kasutajate fokusseerimine Kristusele ja misjonile ruumikujunduslike võtete kaudu

Diplomitööd 2021. aastal

Aulis, Lemme - Muudatuste juhtimine Eesti Metodisti Kiriku eestikeelsetes kogudustes
Duchenko, Pavlo - Uue Testamendi aegsete koguduste juhtimine apostel Pauluse pastoraalsete kirjade alusel, võrreldes juhtimismeetoditega kaasaegsetes evangeelsetes kogudustes 
Horodylovskyi, Oleksandr - Kiriku meediaressursside arengu uurimine koroonaviiruse (covid-19) pandeemia ajal 2020. aastal Eesti Metodisti Kiriku Tallinna vene koguduse näitel. 
Lainesaar, Ragnar -  Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus kasutatavad jüngerdamise meetodid
Liivrand, Mai - Ennetavate loengute läbiviimine Viljandimaa koolides teemal “Tähtsad valikud, mis loovad meile tulevikku.”
Mattila, Esa-Pekka - Jesaja raamatu peatükkides 40-45 kasutatud YHWH kujundid ja kirjeldused Uues Testamendis – kas Jeesus on YHWH või vaimolend, nagu väidavad Jehoova Tunnistajad
Metsamaa, Rando - Eesti Metodisti Kiriku Kuressaare koguduse 111 aastat
Metsämäki, Kimmo Henrik Antero - Kuidas on kreekakeelne sõna "mysterion" seotud sakramentaalteoloogiaga
Murõtševa, Avital - Lastevanemate poolt kristliku usu aluste õpetamine oma kirikus käivatele lastele
Tammemaa, Heli - Usulise mõtlemise toetamise võimalused läbi kristliku dramatiseeringu

Diplomitööd 2020. aastal

Andrejev, Dmitri - Употребления винав Библиии теологии
Awuah, Freeman - The Finnish United Methodist Church and the LGBT Issue
Fedchenko, Olga - Служение друг другу в современной церкви на примере эстонской общины в Йыхви
Lepik, Kristina - Õigeksmõistetud inimene Rooma kirja näitel
Murin, Matvei - Роль церкви в процессе спасения верующего человека на примере Русской Православной Церкви и Объединенной Методистской Церкви
Mänd, Andrus - Kristuse kui sotsiaalse prohveti portree progressiivteoloogias
Mänd, Maarja -  Kujutluspilt Jumalast ja selle mõju
Nemet, Milan - Молчание Бога посреди страданий Путём исследования трёх авторов: Д. Бонхёффер, К. Льюис, Ф. Янси
Ojamaa, Anton - Исцеления Людей Иисусом Христом В Евангелии От Матфея
Ojassoo, Rauno - Pihi praktilise vajaduse uurimine EMK kogudustes
Osei, Simon - The Impact of "False" Prophets and Prophecies in Ghana
Partus, Mihhail - Роль Притчи В Передачи Учения Иисуса Христа
Shekhovtsova, Anastasiia - Женское служение в русскоязычных церквях эстонии
Tõsjatšnik, Julia - Воспитание детей в сексуальной чистоте в христианском контексте
Volkov, Aleksei  - Как Иисус Учил Учеников Молиться

Diplomitööd 2019. aastal

Kurg, Riho - Rooma kirja esimese kaheksa peatüki tõlge eesti viipekeelde
Leerima, Ardi - Ilmikjuhtide arendamine Eesti Metodisti Kiriku arengu perspektiivis
Lohinov, Serhiy - Христианская молитва и восточная медитация йог
Lohinova, Mariya - Женский голос в евангелии от луки
Ossipova, Maria - Благоприятие депрессиив церкви
Peensalu, Janno - Eesti Kristlike Meeste Teenistuse MTÜ mõju meestele ja nende perekondadele Eestis

Diplomitööd 2018. aastal

Bulat, Oleksii - Развитие взаимоотношений Бога и человека во времена Моисеева и нового заветов - Jumala ja inimese vahelise suhte areng Moosese ja uue lepingu ajal.
Bulat, Zhanna - Исследование двух противоположных взглядов в отношении уверенности в спасении (на примере теологии Методистской церкви и Поместной церкви) - Uuring kahest vastupidisest vaatest päästekindluse kohta uurimine (metodisti kiriku ja kohaliku kiriku teoloogia näitel).
Kirillov, Izrail - Практическая функция нарратива о пророке Самуиле с точки зрения духовного формирования служителя: влияние окружения, культуры и личного выбора - Keskkonna, kultuuri ja isikliku valiku mõju prohvet Saamueli vaimulikule kujunemisele
Markovich, Iya - Учение о даре говорения на иных языках в пятидесятнических церквях - Teistes keeltes rääkimise õpetus nelipühi kogudustes
Laur, Olavi - Saalomoni isiklik portree tema valitsemise algusperioodil
Lotamõis, Kaire - EMK Teoloogilise Seminari maineuuring ja turundusvõimalused
Maikalu, Meelis - Paarisuhtevägivald kristlikes peredes
Medri, Maiu - Pöördunud inimese kujunemine Pauluse esimese Korintose kirja näitel
Põld, Markko - Koguduse rajamise võimalused ja takistused Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kujunemise näitel
Tarendi, Triin - Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu roll katuseorganisatsioonina
Toodo, Eivin - Muusika roll Eesti Metodisti Kiriku jumalateenistuses Tallinna koguduse näitel
Võsu, Veikko - Evangeelsed platvormid Eesti kogudustes
Õunpuu, Alur - Teoloogilise hariduse olulisus Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus

Diplomitööd 2017. aastal

Ahnefer, Janne - Leinajate hingehoid koguduses
Ojaots, Johanna-Margret - Eksortsism metodistlikus praktikas
Kudrin, Beno - Kristliku ülistusmuusika omaloomingu roll Eesti kristlaste hulgas
Kägra, Laura-Elisa - Asenduskodulaste identiteedi kujunemine ja selle iseärasused
Kalamägi, Kristjan - Lootuse Küla rehabilitatsiooni keskusena ühiskonnas ja selle programmi efektiivsus
Jäe, Urmas - Alfa kursuse mõju kristluse põhitõdede mõistmisel.
Sinimeri, Kristina - Tahkuranna apostliku õigeusu koguduse elu ja töö ajalooline ülevaade
Odeh, Emmanuel - The Christian Athletes
Semjonova, Irina - Подготовка и проведение занятий в христианских лагерях для детей и подростков
Rosen, Janika - Преподавание в воскресной школе детям от 3 до 6 лет
Shumilov, Oleg - Толкование отрывка Евреям 6:1-8
Weber, Sarah Tania - Преподавание Шоа в Церкви
Vegera, Iurii - Доктрина спасения в трудах ранних отцов Церкви и в вероучении Евангельских Христиан Баптистов
Titovića, Vera - Христиане евангелизируют через спорт

Diplomitööd 2016. aastal

Alla, Liina - Usulisest väärkohtlemisest taastumine tänapäeva Eestis
Häng, Toomas - Kristoloogia teema võrdlev käsitlus Peetruse ja Jaakobuse kirjades.
Kuris, Silja - Aastatel 2005-2015 EELK Rõngu Mihkli Koguduse leerikursuse läbinute side kogudusega
Leetma, Maiju - Paulus Jeesuse jälgides
Mägila, Pille - Naiste osalus ühiskonnas ja Metodisti Kiriku tegevuses aastatel 1920-1940

Šapovalov, Jarl - Kristlike ja mittekristlike rehabilitatsioonikeskuste töö efektiivsus

Diplomitööd 2015. aastal

Erbele, Andrew - Death and the Intermediate State: A Comparison of Roman Catholic and Wesleyan Understanding
Calugar, Rares - The Methodist Movement in the Anglican Church and Lord’s Army Movement in the Romanian Orthodox Church, Similarities and Parallels
Ernits, Krista - Andestamine kristlastevahelistes suhetes: juhtumianalüüs
Kulikova, Veera - Udmurdi rahva evangeliseerimise probleemidest
Kupper, Meeli - Traditsioonilise peremudeli mõiste Eesti kooseluseaduse debatis
Kurtshanov, Aleksei - Эпопея главного героя фильма «Сталкер» режиссёра Андрея Тарковского
Liblik, Karl - Väepalve karismaatilises liikumises: hinnang pühakirja ja evangeelse teoloogia valgel
Sashina, Maina - Распространение Библии среди удмуртского народа
Baranov, Vitali - Sotsiaalvõrgustik kui evangelisatsiooni vahend venekeelsete noorte seas Tallinnas
Lebedev, Vadim - Значение теологического образования в подготовке миссионеров для служения
Mirgorodski, Deniss - Isa roll religioosses kasvatuses Jeesuse Kristuse aegadel ja kaasaegses kristlikus peres
Prelova, Tatjana -  Isiksuse muundumine positiivse mõtlemise kaudu
Saard, Hanna - Kristlaste abielu mitte-kristlastega

Diplomitöö 2014. aastal

Gustavson-Rätsep, Helika - Usulise vaimulaadi väljendamine liturgiliste palveasendite kaudu luterlikus kirikus
Metsla, Merlin - Lühimisjoni mudeli rakendamine Eestis Brasiilia-Eesti suvemisjoni projekti raames
Riska, Tom - Establishment and Expansion of the Church: Comparing Roland Allen's Missionary Method and the Methodist Mission to Finland in the Late 19th and Early 20th Century
Kargina, Julia - Скорбящая богородица Мария: утешающая и сострадающая
Kravtshuk, Galina - Вклад духовных служителей в формировании Эстонской Методистской Церкви города Тапа

Diplomitööd 2013. aastal

Dreifeld, Valdeko - Eesti kirikute vastastikune külalislahkus armulaual
Galkina, Jelena - Процесс духовного воспитания в русской общине ласнамяэ эстонской христианской пятидесятнической церкви
Kolessov, Grigori - Этика библейского брака
Lahi, Sirly - Läbipõlemissündroomi ohufaktorid ja stressijuhtimise võimalused vaimulike pastoraalteenistuses
Osokin, Aleksei - Проповедь евангелия в эпоху постмодернизма
Osokina, Alla - Kiriku roll eesti ühiskonna sotsiaalsete probleemide lahendamisel diakooniatöö kaudu
Pedajas, Maire - Koolihirmu põhjused Pärnu shalomi lastemaja laste näitel
Rudenko, Jevgeni - Роль отца в воспитании ребенка в христианском контексте
Shubina, Ljubov - Духовное влияние страданий на христианина
Usin, Tanel - Tallinna Nelipühakogudus Eelim. Ajaloo süstematiseerimine ja kogumine.

Diplomitööd 2012. aastal

Aulis, Joel - EMK noortelaagrid 1980-1991
Jantunen, Esko - Духовный наставник в общине
Kapsta, Kaia - Eesti raseduskriisi nõustamissüsteemi kujunemislugu
Melnychuk, Alyona - Глухие люди в церкви
Pahk, Aivar - Usuline tagakius esimestel sajanditel ja selle kordumise võimalikkus nüüdisaegses EL-s
Sarik, Enno - Teenides ääremail: EMK Ruusmäe koguduse lugu
Shubin, Petram - Цели и функции духовной жизни христианской общины
Rudenko, Marika - Низкая самооценка как причина социальной неприспособленности
Petrenko, Aleksandr - Роль инструментов всеобъемлющего выздоровления в решении проблемы химической зависимости
Sorokin, Aleksandr - Проблема развода в христианских семьях и решения кризисных ситуаций
Sokk, Epp - Palveränd Jaakobiteel: ajalugu ja tänapäev ning eestlased sellele teel
Urb, Jane - Hingehoidlik leina nõustamine lapse surma korral

Diplomitööd 2011. aastal

Abel, Risto - Müütide ja rituaalide mõjust sotsiaalsete konfliktide lepitamisel
Kalashnikova, Julia - Финансовое обеспечение христианских служителей
Klimovitš, Olga - Пост, как источник духовной силы в Ветхом и Новом Заветах
Lõhmus, Eha - Joosua ja Taaveti sõjapidamise meetodid ning kontseptsioon armastavast Jumalast
Meier, Heidi - Kirik muutuvas maailmas ja sellega seotud temaatika 2010. aasta arvamuslugudes Postimehe ja Delfi näitel
Mirošnitsenko, Vitali - Роль Субботней школы для взрослых в
христианском развитии
Povilaviciene, Jelena - Healing Service in United Methodist Church of Lithuania
Pärna, Taimi - Power encounter kristliku misjoni meetodina
Reinhold, Aet - Märjamaa kiriku ja koguduse ajaloost
Treuman, Ly - Kristliku abielu püsivust mõjutavad tegurid
Tsoi, Jevgenia - Возможности преодоления со-зависимости


Diplomitööd 2010. aastal

Cervin, Ruth - Usulise eneseteadvuse kujunemine ja selle seos maailmapildiga
Filimonova, Valentina - Побрастающее поколение и церковь
Fjodorova, Veronika - Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Vene Koguduse ja selle mõjul rajatud koguduste ajalugu
Fromzel, Tetyana - Десятина в современной церкви
Janushkevichiute, Rosita - Семейное воспитание как основной фактор формирования нраственной основы личности
Katõhhina, Ljudmilla - Недостойное обращение с детьми
Krall, Peeter - Kinnipeetavate palveelu
Krotova, Natalja - Устройство и адаптация в замещающей семье детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Lyachenkov, Alexey - О контекстуализации при миссионерской деятельности в ортодоксальной сфере культуры на примере культуры коми
Maljuškina, Kadri - Kristlik ehedus praktilises usuelus
Naagel, Ester - Hingehoiu vajalikkusest elukaare õhtutundidel
Olt, Merike - Varateismelise identiteedi leidmise võimalusi piibliisikute elude kaudu
Paju, Tõnu - Nelipühiliikumine Saaremaal
Paukshis, Ansis - Использование современных технологий в церкви
Timofejeva, Nadezda - Копромиссы в русском евангельском движении
Treiman, Mari-Liis - Kuidas naine saaks aidata kaasa oma mittekristlasest abikaasa pöördumisele
Vellend, Kersti - Depressiooni äratundmise vajalikkus vaimuliku töötegija jaoks


Diplomitööd 2009. aastal

Kim, Jung-Gon - Misjoniteemade käsitlus Luuka evangeeliumis
Mägi, Eve-Kati - Pihiteoloogia ja- praktika kujunemine kirikuloos
Polis, Aigars - Возможности служения для христиан пожилого возраста
Popova, Nadezhda - Миссионерская деятельность Cтефана Пермского на Коми земле и ее роль в контексте истории
Põldaru, Heiki - Kristliku kirjanduse mõjust lugejale Hüüdja Hääle näitel


Diplomitööd 2008. aastal

Forsbäck, Andreas - The Role of Leadership in the Revitalisation of Evangelical Churches in the Swedishspeaking Part of Finland
Kapp, Andres - Allianssliikumine ja alliansspalvenädalad Eestis
Koskela, Lorna - The Eucharist: Sign and Source of Unity? A Case Study of Attitudes in Churches in Finland Towards Open Communion
Ploom, Age - Naise vaimulik kutsumus nunnana õigeusu perspektiivis
Ploštšadnaja, Veera - Женщина в авраамических религиях
Toots, Kertu - Täiskasvanute motiveerimine elukestvaks piibliõppeks

Diplomitööd 2007. aastal

Arro, Imbi - Rist kristlaste märgina
Artjušenkov, Jüri - Депрессия как предпосылка самоубийства (Depressioon kui eeltingimus enesetapuks)
Hermaküla, Iiri - Elu Sõna liikumine aastatel 1987-1988
Kruuse-Kingo, Ülle - Religiooni uued võimalused virtuaalkeskkonnas
Olenko, Marika - Õppimine täiskasvanueas
Ränk, Marika - Hingehoid teoorias ja praktikas
Sepp, Leeni - Kuidas tulevad inimesed pöördumisele Ida-Virumaal?
Spiridenko, Andrei - Скиния – символ грядущего Мессии (Tempel - kui Messia sümbol)
Teder, Karin - Uue Testamendi kreeka keele õppevahend iseõppijaile


Diplomitööd 2006. aasta

Barinov, Aet - Abielu pühadus kristlikus õpetuses ja praktikas
Danielsons, Ints - Дары Духа в эпоху Постмодернизма
Evartov, Küllike - Eshatoloogiast tingitud kristlike ideaalide ja maailma tegelikkuse pinge
Grunte, Janis - What Lies Behind the Mystical Phenomenon of the Indigo Children?
Kallaste, Mairit - Jumala nimed Vanas Testamendis
Kask, Andrus - Pühitsuselu luterliku ja metodisti kiriku käsitluses
Kroll, Allan - Effataa ärkamine
Lebedev, Igor - Положительные качества в пасторском служении
Lider, Ljudmilla - Социальное сиротство
Metsala, Heli - Jeesuse tiitlid Johannese korpuses. Kolm pilti Jeesusest
Nikolajeva, Ljubov - Интеграция детей из детских домов в общество
Paukshe, Ilze - The Teaching System for the Leaders in the Church
Radomska, Tetyana - Роль мужа и роль жены в христианском браке
Sepp, Erkki - Kristlaste tagakiusamised ja märterlus varakiriku perioodil
Siimut, Merle - Osaduse käsitlus Pühakirjas ja selle mõistmine kaasaja Eesti koguduses
Stelmah, Olia - Христианское душепопечительство в решении проблем сексуального характера в брачно-семейной жизни
Tiikmaa, Juta - Eakate toimetuleku toetamine
Tombak, Anneli - Koolieeliku areng väärtuste toel ja kasvukeskkonna mõjul
Tulik, Roland - Kirik muutuvas Eesti ühiskonnas
Ungru, Nete - Eelkooliealise lapse usuline mõtlemine


Diplomitööd 2005. aastal

Degtyareva, Svetlana - Наиболее успешные методы борьбы с наркоманией
Dilman, Violetta - Христианский лагерь, как форма духовного воспитания детей и подростков
Jõesaar, Margus - Glossolalia - kas müsteerium
Kalašnikova, Irina - Otsovstvo
Kovalenko, Andrei - Проповедь и ее социальная направленность
Kovalenko, Olga - Применение игровой формы воспитания в работе воскресной школы
Kubjas, Raino - Prohvetid ja prohvetlus
Kukk, Erika - Metodism kui vaimuliku kasvamise meetod John Wesley klasside näitel
Kull, Ingmar - Leping
Land, Tea - Teismeliste hingehoiu vajadus
Matulaitis, Remigijus - Catholicism Turns to Protestant pastor model
Mäesepp, Ellar - Mehelikkuse sotsiaalne kujunemine
Naab, Ergo - Inimese olemuse teoloogilis-antropoloogiline kaemus
Novikova, Natalja - Роль семьи и церкви в воспитании христианского характера у ребёнка
Pallase, Janek - Evangelisti isik Uues testamendis ja Varakiriku perioodil
Peterson, Laine - Eelteismelise areng ja kristlikud kasvatuspõhimõtted
Sander, Liina - Pühakirja mõistmise ja õpetamise aspekte luterlikus traditsioonis
Sõtšev, Sergei - Начало ересей и их отражение в современном мире


Diplomitööd 2004. aastal

Ausmees, Heigo - Kirik ja teismelised
Jaansoo, Revo - Elmar Salumaa pärandi uurimine: kristlus kui rõõmureligioon
Koit, Silver - Vana Testamendi prohvetid ja prohvetite eksimatus
Kuncheva, Maryna - Kõlbeline kasvatus
Martinson, Alo - Elu väärtus õhtumaa kiriku ajaloos ja kaasaegses Eestis
Sepp, Olga - Ühiskond ja teismeline elu mõtte otsingul
Zagvozdkina, Julia - Valetamise probleem tänapäeva ühiskonnas
Tammekänd, Tamara - Religiooni mõju ühiskonnale ja abielule
Toomsalu, Arvo - Kes tegelikult abivajajat aitab
Usin, Tiina - Tänav kui kasvukeskkond ja selle alternatiivid


Diplomitööd 2003. aastal

Annus, Juta - Iisraeli monoteismi ja ahen-atoni usundi erinevuste analüüs ajaloolises perspektiivis
Vardja, Rutt - Kriitilise mõtlemise arendamine gümnaasiumi religiooniõpetuse tunnis
Tamm, Elari - Motivatsioon vaimulikus juhtimises
Laaneser, Jana - Õpetaja ja õpilase vahelised suhted põhikooli vanemas astmes
Jefimtšuk, Maksim - Võim ja juhtimine kirikus
Radomski, Roman - Kristlik muusika
Karavajeva, Nadezda - Inimliku kannatuse põhjustest
Madalvee, Mihkel - 12.-13. sajandil Vana-Liivimaal aset leidnud sündmuste käsitlemine eestikeelses ajalookirjanduses
Põder, Kaia - Lapse arengu mõjutajad
Mägi, Eda - Väärtushinnangute kujunemine ja kujundamine
Sander, Triin - Lapse jumalakujutlusest


Diplomitööd 2002. aastal

Batšinski, Mihhail - Narkosõltuvuse vaimulikust aspektist
Beregovoi, Vladimir - Tserebraalparalüüsiga laste ravi, üldõpetuse ja kristliku kasvatuse koostöö
Eru, Reet - Metodism täna
Kangur, Jaanus - Jumal ja ruum: kolmekorruselisest maailmapildist kolmemõõtmelise maailmapildini
Luist, Marjana - Lapse tunnetest vanemate lahutuse käigus. Süütunne.
Manninen, Vladek - Pastorite vahetumise mõju Eesti Metodisti Kiriku Lõuna-Eesti kogudustes
Nõlvak, Valdo - Kas Jeesus on Jumal või oli ta prohvet?
Palo, Ele - Eetilised väärtused ja nende arendamine I kooliastmes
Pappel, Tiia - Laste mõtted ja arvamused surmast
Põllu, Kätrin - Teismeline ja üksildus
Puhang, Lea - Püha mõistest, selle arengust ja teisenemisest tänapäeva Eesti ühiskonnas.
Udso, Taavet - Personaalse Jumala leidmise teed Iiobi raamatus ja selle paralleelidest tänapäeval.
Voltšihhina, Ljudmilla - Lapsed ja vägivald


Diplomitööd 2001. aastal

Batov, Viktor - Kristlik organisatsioon "Ühendus Kristuses"
Bekasov, Evelin - Lapse psühholoogiline areng ja selle mõju vaimulikule
Miller, Igor - Vanglate vaimuliku töö hetkeseis Eestis
Miller, Margit - Naiste ordineerimine
Peebo, Kaido - Eesti rahvausundi võrdlus Iisraeli usundiga
Väli, Maris - Teismeline koguduses


Diplomitööd 2000. aastal

Andranikyan, Elisabeth - Usuõpetus põhikoolis
Migur, Kristi - EMK pühapäevakooli ajalugu ja tänapäev
Multram, Regina - Õpilaste ja õpetajate suhtumine usuõpetusse
Pedak, Jaanus - Laste kasvatamine kristlikes perekondades
Põld, Liana - Kiitus ja karistus kristlikes ja mitte kristlikes peredes
Satrapinskaja, Irina - Usuõpetus algkoolis
Tõniste, Külli - Kas ajalooline Jeesus tegi imesid? Kuivõrd mõjutab inimese vastus sellele küsimusele Tema usuelu?


Diplomitööd 1998. aastal

Pajusoo, Toomas - Joona raamatu selgitav tõlge heebrea keelest
Šneiders, Edgars - Läti Metodisti Kiriku ajalugu

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!