Ühine meiega ja võid õppida tundma Jumalat ja tema Kirikut ning osaleda Jumala misjonis.

Kas oled:

 • mõne kristliku koguduse aktiivne liige?
 • pühendunud Jumala teenimisele, kasutades Temalt saadud andeid?
 • pühendunud Kristuse jünger (mis väljendub ajas, mida kasutad Piibli õppimiseks, palveks ja teenimistööks koguduses)?
 • omandanud keskhariduse?
 • võimeline õppima ühes meie õppekeeles kõrgemal kesktasemel B2 (eesti, inglise või vene keel)?
 • valmis tegema tööd ja võtma vastutust, mida nõuab kõrghariduse omandamine?
 • valmis osalema Seminari kogukonna elus, alludes kristlikele standarditele ja distsipliinile?

Kui vastasid jaatavalt, siis oled teretulnud meie kogukonda! 

 

Kas vajad õpingute ajaks Eesti elamisluba? Kui jah, siis kliki siin ja kontrolli oma staatust.

 

Sisseastujatelt oodatakse järgmisi dokumente:

 • Täidetud avalduse vormmis sisaldab 500-sõnalist esseed teemal: "Miks ma tahan õppida teoloogiat ja kuidas kavatsen õpitut rakendada?"
 • Soovituskiri koguduse pastorilt, kus avalduse esitaja on olnud aktiivne vähemalt viimased 12 kuud. Soovituskirja vorm saadetakse Seminari poolt täitmiseks otse pastorile, kellele avalduse vormil on viidatud. Soovituskirja andmisega võtavad pastor ja kogudus vastutuse üliõpilase vaimuliku toetamise eest õpingute ajal. Pastoril on kohustus Seminari teavitada üliõpilase lahkumisest kogudusest või kui üliõpilase eluviis sunnib pastorit tagasi võtma soovitust teoloogiaõpinguteks.
 • Keskkooli lõputunnistuse koopia (soovitatavalt PDF formaadis).
  Rahvusvahelised taotlejad peavad näitama diplomi originaali Eestisse saabumisel.
 • Kehtiva isikutunnistuse koopia.
  Euroopa Liidu kodanike puhul: pass või ID-kaart.
  Mitte Euroopa Liidu kodanike puhul: pass ja elamisluba Euroopa Liidus või Eestis.
 • Dokumendifoto (JPG või PNG formaadis).
 • Vastuvõtuks kvalifitseeruvad Euroopa Liidu elamisloata isikud peavad esitama kirjaliku kokkuleppe mõne kristliku kogudusega Eestis.

 

Vastuvõtukord

Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele / elamisloaga isikutele

Kõigi vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 20. august.

  

Euroopa Liidu elamisloata isikutele

Kõigi dokumentide esitamise tähtaeg on ajavahemikul 1. märts kuni 30. aprill.