1. Ainete deklareerimine

Ainete deklareerimine toimub ÕIS keskkonnas iga semestri alguses. Ained lisatakse sama rühma (kursuse) tudengitele automaatselt. Valikained ei lisandu automaatselt, need tuleb ise deklareerida oma õppekavast.

Tudengid, kes õppivad osakoormusega või eksternina peavad ise deklareerima ÕIS süsteemis aineid, mida nad kavatsevad võtta.

2. Deklaratsiooni kinnitamine

Iga tudeng peab kinnitama oma deklaratsiooni ÕIS keskkonnas hiljemalt 31. oktooberiks sügissemestril või 28. veebruariks kevadsemestril.

3. Kirjalike tööde tähtaegade pikendamine.

Kirjalike tööde esitamise tähtajad annab õppejõud teada kursuse alguses. Tähtaegade pikendamine lepitakse kokku vastava kursuse õppejõuga.

4. Akadeemilise puhkuse vormistamine

Akadeemilise puhkuse korral peab üliõpilane täitma vastava blanketti.

5. Seminarist lahkumine

Seminarist lahkumiseks peab üliõpilane esitama avalduse rektori nimele.