EMK Teoloogilise Seminari missiooniks on valmistada ette kristlikke töötegijaid ja juhte kirikutele ning kristlikele ja heategevuslikele organisatsioonidele, pakkudes kiriku ja ühiskonna vajadustest lähtuvat teoloogilist kõrgharidust ning toetades vaimulikku kujunemist õpiprotsessi käigus.

Seminari visiooniks on tagada rahvusvahelistele nõuetele vastav rakenduslik teoloogiline kõrgharidus ja täiendkoolitus Baltimaade ja lähiregiooni riikidest kristlastele.