Minu teenimises Jumalariigi töös tuli hetk, kus tundsin, et tahan sügavamalt ja süstemaatilisemalt uurida Piiblit ja ka muud kristlase eluga seonduvat.

Olin Seminarist kuulnud mitmelt sõbralt ning nende kogemus oli väga positiivne, mis osutus ka kaalukaks argumendiks just EMKTS-i õppima asuda.

Lisaks innustas mind õppekava nimetus „Teoloogia ja misjon“, sõna misjon viitas minu jaoks sellele, et kindlasti saan ka tugeva praktilise kogemuse, mille ma ka sain.

Teoloogia seisneb Jumala tundmaõppimises, mis hõlmab Jumala suhet inimestega ja seda, kuidas see teadmine Jumalast avaldub. Ja see protsess on toimunud ka minu vaimulikus elus selle õppe jooksul, olen õppinud Jumalat enam tundma, näinud, kuidas Jumal avaldab ennast läbi erinevate olukordade, mõtete, Piibli tekstide, palvete, muusika ja ka vaikuse hetkede.

Nende aastate jooksul olen palju õppinud ja huvitavat teada saanud. Näiteks sügavamalt mõistnud seda, kuidas Vana ja Uus Testament on omavahel tihedalt seotud ning seoste loomine läbi Piibli aitab mul paremini mõista ka Jumala suurust. Kui välja tuua mõni „ahaa-elamus“ tahan esile tuua kindlasti kogu Vana Testamendi teoloogia aine, mille sügavust ja sisu on rakse paari sõnaga kokku võtta,

On olnud üks vägev teekond seminaris ja Jumala abiga saab see etapp ka pea lõpu, kuid meenutan seda perioodi heldimusega.