E-õpe võimaldab

  • kujundada ja arendada Seminari õppetööd ning tõsta õppetöö kvaliteeti arvestades uute võimaluste ja väljakutsetega haridusmaastikul
  • arendada õppijakeskseid õpetamise viise ning jõuda uute sihtgruppideni

Seminari e-õppe lingid:

ÕIS juhendid

E-õppe Teoloogilises Seminaris

Seminari alustas e-õppega 2004. aastal. Alates jaanuarist 2004 on kasutusel e-õppe süsteem Moodle. Esimesed kursused on sisestatud märtsis 2004 IKT juhendamisel õp. Mark Nelsoni poolt. On toimunud kaks koolitust õppejõududele kursuste loomiseks Moodle keskkonnas. Hetkel on olemas 30 kursusele osaline e-õppe tugi. Osalenud Moodle kursuste loomisel on 10 õppejõudu.

Osalemine e-õppe programmides

Seminar on ühinenud Eesti e-Ülikooli konsortsiumiga, mille eesmärk on elukestva õppe põhimõtetest lähtudes kõrgkoolidevahelise koostöö algatamine ja lihtsustamine e-õppes. Aastatel 2011-2014 osales EMK Teoloogiline Seminar e-õppe programmiga BeST, mille tulemusena on tugevnenud e-õppe vabendite võimaluste kasutamine ning on valminud 8 õpiobjekti ning 3 e-kursust. Õpibjekte ja kursused valmisid õppejõududel Ingmar Kurg, Rein Laaneser, Mark Nelson, Tatjana Semjonova, Anne Saluraid ja Meeli Tankler, e-õppe tugiisikuks oli Rein Laaneser.

Best programmi raames on valminud järgmised õpibjektid:

E-kursused:

 

E-õppe tugi

Õpilastele tutvustatakse e-õppe keskkonda kooli orientatsiooni tundides ning põhjalikumalt kursusel "Piibliõppe abivahendid". Infojuhi ülesandeks on toetada, nõustada õppejõude kursuste loomisel ning õpilasi e-õppega seotud küsimustes.
Infojuhi kontakt:
rein.laaneser @ emkts.ee
tel: 66 88 479
mob: 51 65 208