16.06.2022 tähistasime pidulikult ja rõõmsalt meie seminari 24. lennu lõpetamist!  
Aasta üht olulisemat sündmust aitasid oma kohalolekuga eriliseks muuta lisaks peategelastest koolilõpetajatele meie tudengid, õppejõud ja töötajad, Metodisti Kiriku eestseisus, sõbrad, kogudusekaaslased ja lähedased! 

Aitäh kõikidele selle imelise ja pingutust nõudva teekonna toetajatele ja kaasaelajatele! Iga julgustav sõna, hea nõuanne ning palvetoetus on ääretult oluline! 

Soovime meie 24. lennule võimsat Jumala tuult tiibadesse!
Me jääme teid igatsema!
Ilusat suve ning järgmiste kohtumisteni!