Olen olnud kirikus tegev pühapäevakooliõpetajana keskkooliajast peale, kohe pärast teadlikku pöördumisotsust 17-aastasena, nii pole õpetamine mulle iseenesest võõras tegevus. Täiskasvanute õpetamine on aga mõnevõrra erinev ja esitab sootuks teistsuguseid väljakutseid.

Alustasin seminaris õpetamist aastal 1999 sissejuhatusega psühholoogiasse – olin ju lõpetanud sellel erialal Tartu Ülikooli ja kirjutanud oma diplomitöö usulise mõtlemise arengust. Kohe järgnes aga juba spetsiifilisem hingehoiu aine, mis oli tõsisem pähkel ja vajas päris suurt ja põhjalikku ettevalmistust. Olles just kuulanud vabakuulajana nõustamise loenguid Asbury Seminaris (USAs) ja teinud läbi ka ilmikutele mõeldud Stephen Ministry hingehoiukursuse, sain oma värskeid teadmisi nüüd kohandada meie, Eesti kultuurikonteksti. Olen alati tundnud õpetamisest rõõmu ja saanud tudengitelt rohkesti inspiratsiooni, tagasisidet ja küsimusi, mis motiveerivad teadmisi ja õpetamisoskusi edendama.

Teisest linnast seminaris õpetamas käiva õppejõuna ei olnud ma seminariga väga tihedalt seotud. Aga aastal 2007, kui senine rektor ametist lahkus ja hakati otsima uut, tegi üks eestseisuse liige mulle äkki ettepaneku järele mõelda, kas see amet pole mitte minu kutsumus. See ettepanek tuli suure üllatusena ning mu esmane vastus oli eitav. Aga Jumal puudutas sel hetkel midagi sügaval minu südames. Olin nimelt juba mõnda aega tajunud, et Jumal kutsub mind enam pühenduma ja kaalusin endamisi, kas see võiks tähendada kutset pastoriametisse. Nüüd mõistsin, et Jumal kutsub mind seminari juhtima. Kui aastal 2008 kuulutati välja rektori konkurss, andsin avalduse ja osutusin valituks. Üheksa aastat rektoriametis oli pingeline aeg, täis mitmesuguseid väljakutseid, aga teadmine, et see polnud minu otsus, vaid vastus Jumala kutsele, on andnud jõudu ja aidanud näha Jumala õnnistusi. Selle ameti kõrvalt olen kogu aeg saanud ka õppejõuna tegutseda.

Sügisest 2019 taas teisest linnast seminaris õpetamas käiva õppejõuna tahan jätkuvalt olla osaks seminari perest ja sellest missioonist, milleks Jumal on lubanud meie seminari ellu kutsuda.

Ainekursused: Hingehoid ja nõustamise alused, Sissejuhatus psühholoogiasse, Sissejuhatus filosoofiasse.

Teenimistöö kogemus:

 • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, õppejõud, alates 1999
 • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, praktilise teoloogia dotsent, 2013-2018
 • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, seminari rektor, 2009-2018

Kohaliku koguduse (Pärnu Agape) tasandil:

 • alates 1984 koorijuht ja organist, 1984-2009 vastutav koguduse muusikatöö eest
 • 1988-2009 vastutav lastetöö eest, tegev pühapäevakooliõpetajana
 • 1994-2009 koguduse juhatuse liige
 • alates 1990-ndate algusest naistöö juhtgrupi liige
 • alates 1999 korraldanud ja läbi viinud koguduse piiblitunde üksikteemadel ja seeriatena

Eesti Metodisti Kiriku tasandil:

 • alates 2000 EMK Kirikuvalitsuse liige
 • alates 2000 ilmikjutlustaja
 • 2003-2009 projektijuht EMK lastetöö materjalide koostamise töögrupis
 • 2007-2009 EMK lastetöö toimkonna liige
 • 1993 EMK Naiste Ühenduse asutajaliige, juhatuse liige 1993-2005

Oikumeenilisel tasandil Eestis:

 • alates 1994 ülemaailmse naiste palvepäeva oikumeeniliste jumalateenistuste organiseerimisgrupi liige
 • alates 2000 Euroopa Kristlike Naiste Oikumeenilise Foorumi Eesti töögrupi liige
 • 2006-2009 Euroopa Kristlike Naiste Oikumeenilise Foorumi Eesti töö koordinaator
 • alates 2009 EKN hariduse ümarlauas EMK esindaja

ÜMK Keskkonverentsi tasandil:

 • Keskkonverentsi ilmikdelegaat 1993, 2005, 2009, 2012, 2016
 • alates 2012 Keskkonverentsi eksekutiivkomitee liige

Ülemaailmse ÜMK tasandil:

 • Generaalkonverentsi ilmikdelegaat 2004 ja 2012, asendusdelegaat 2008 ja 2016
 • 2004-2012 ÜMK Naiste Võrdõiguslikkuse Komisjoni (General Commission of the Status and Role of Women of the UMC) liige ÜMK Euroopa 3 keskkonverentsi esindajana

 Rahvusvahelisel tasandil väljaspool ÜMK struktuure:

 • 1996-2006 Metodisti ja Ühinenud Kirikute Naiste Maailmaföderatsiooni (World Federation of Methodist and Uniting Church Women) Kontinentaal-Euroopa piirkonna asepresident (1996-2001) ja president (2001-2006) ning eksekutiivkomitee liige (1996-2006)
 • Alates 2001 Euroopa Metodisti Nõukogu (European Methodist Council) liige; 2010-2014 EMN eksekutiivkomitee liige
 • pidanud temaatilisi piiblitunde Metodisti ja Ühinenud Kirikute Naiste Maailmaföderatsiooni Euroopa piirkonna konverentsidel (Šveitsis 1995, Norras 1998, Inglismaal 2009) ja Euroopa Kristlike Naiste Oikumeenilise Foorumi rahvusvahelisel seminaril Haapsalus 2007

 Haridus:

 • Tallinna Pedagoogiline Instituut, diplom Γ-II № 357789 raamatukogunduse ja bibliograafia erialal, 1974-1978
 • Tartu Ülikool, diplom № 00496 psühholoogia erialal, 1987-1991
 • Tallinna Pedagoogiline Ülikool, magistriõpe psühholoogias (lõpetamata), 1994-1996
 • Asbury Teoloogiline Seminar (Wilmore KY, USA) vabakuulajana läbitud ained: kriisinõustamine, Pauluse kirjad, Pentateuk, antropoloogia misjonitöös, abielu- ja perenõustamine, Piibli hermeneutika, 1997-1998
 • Tartu Ülikool, diplom CA004090, magister artium pedagoogika erialal, 2001-2005
 • Asbury Teoloogiline Seminar (Wilmore KY, USA) Doctor of Ministry, 2013

Kiriklik kuuluvus:

 • EEKBL Tallinna Kalju Kogudus 1973-1983
 • EMK Pärnu Agape Kogudus alates 1983

Õppejõu andmed:

Toetame ukrainlasi

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!