Seminari ja GBHEM LEaD Hub toetusega käisid meie tudengid ja õppejõud 17.-20. märtsil Ungaris, külas John Wesley Teoloogilisel Kolledžil.

Õppereis Budapesti pakkus huvitavaid teadmisi judaismist, metodistmist, ja elu-olust Ungaris.

EMK Teoloogilise Seminari tudengid ja õppejõud käisid 17.-20. märtsil Budapestis, külas John Wesley Teoloogilisel Kolledžil. 

Õppereisil osalesid 10 tudengit ja 4 töötajatjuhtisid ja koordineerisid õppejõud - Douglas Childress ja Hindrek Taavet Taimla. Reis oli täienduseks Võrdleva religiooniloo ja missioloogia kursustele. Toimusid ka ühised loengud, mida pidasin John Wesley Kolledži kui ka EMKTS seminari õppejõud ja osalesid ka Ungari tudengid. Eesti poolt panustasid õppejõududena Douglas Childress ja Hindrek Taavet Taimla, Ungari õppejõududest János Bibó ja Tamás Majsai.

Lisaks tutvuti sellega, kuidas metodisti kogudus Budapestis oma allasutustega panustavad kohalikus piirkonnas laiahaardeliselt diakoonia valdkondades:pakutakse toiduabi lasteaedadele, koolidele, vähekindlustatud inimestele, mustlastele. Kuna just selles linnaosas on palju raskustes ja kodutuid inimesi siis on nende jaoks rajatud nii lühi- kui ka pikaajalised ööbimiskohad. Ka on neil tegev hospiits.

Nelja päevajooksul külastati Euroopa suurimat sünagoogi ja võeti osa sabatiteenistusest. Tudengid said  vestelda juudi rabigaSellest reisi osast fotot ei ole, sest juudi kombe kohaselt hingamispäeval ei tohi teha tööd ega ka mitte pildistada. Lisaks käidi Budapesti Holokausti memoriaalis, House of Terror ja Hospital under the Rock muuseumites. Jalutati jõe ääres ja imetleti parlamendihoonetlosse ning kirikuid. Pühapäeval osaleti jumalateenistusel kohalikus Metodisti kirikus, kus jutlustas meie õppejõud Hindrek Taavet Taimla. Meie võõrustaja, Wesley Kolledž organiseeris eesti-ungari tõlgi.

Seminari tudeng, Kristel Elmi, jagas oma reisimuljeid:

"Budapesti reis oli minu ammuse unistuse täitumine. Olin juba kaua soovinud külastada sünagoogi ja osaleda sünagoogi teenistusel. Kuid seekord saime veel lisaks osaleda ka Sabati õhtusöögil. Kõik see kokku oli erakordne elamus.  Väga sügava mulje jätsid ka Holokausti muuseum ja Terrori maja muuseum, mis oli tehtud kommunismiohvrite mälestuseks. Oli väga meeldejääv reis. Tänud kõigile, kes korraldasid!"

Seminari õppejõu Tetyana Radomska muljetab:

"Meie EMK Teoloogilise Seminari meeskonna reis Budapesti oli väga kontrastiderohke. Õppeaine "Religioonide võrdlus" raames tutvustati meile juudi traditsioone, toimus ekskursioon tänapäevasesse sünagoogi ja hiljem õhtusöök juutidega. Tutvusime ka juudi rahva traagilise ajalooga Ungaris: holokausti häbiväärsed mälestused ja rahvuse hävitamine kommunistliku režiimi ajal. Budapestis nägime imelisi vaatamisväärsusi, uhkeid paleesid ja rikkalikku ajalugu, sealsamas aga tänavatel kerjavad ja magavad inimesed, lokkab vaesus. See jättis sügava mulje. Wesley Kolledž teeb palju sotsiaaltööd. Ungari kirikutel on seda tööd palju rohkem kui Eesti kirikutel, sest avalikud sotsiaalteenused toimivad Eestis hästi. Meie tudengitele oli see väga tänuväärne reis, kõik jagasid oma mõtteid ja tähelepanekuid, samuti oli meil võimalus mitteametlikult suhelda kohalike töötegijatega ning saada huvitavaid teadmisi elu-olust Budapestis. Aitäh selle võimaluse eest!"

Seminari töötaja, Kaire Lotamõis lisas: 

„Saime iga päev kogeda ehtsaid Ungari maitseelamusi ja meie võõrustajate külalislahkust. Õhtuti mängisime lauamänge hotellis, õppisime üksteist tundma ja vestlesime nii igavikulistel kui ka igapäevastel teemadel ning loomulikult vahetasime mõtteid kõige reisi käigus nähtu ja kogetu üle. Kogu reis oli hästi korraldatud ja sujus ilma takistusteta.“

Meie võõrustaja - ungari-inglise tõlgi, János Bibó kommentaar: 

"Mind liigutas teie siiras huvi meie riigi, pealinna ja meie töö vastu ning mulle avaldas sügavat muljet, kui loomulikult hoiate rühmana kokku ja austate üksteist."

Ungari tõlgi ja saatja, Michaela Szász muljed:
"Mul oli väga hea meel kohtuda selle lahke ja ühtehoidva seltskonnaga. Hea oli näha nende silmis huvi, vastuvõtlikkust uue vastu ning tunda nende pühendumust inimesele ja Jumalale.
Olen uhke, et olen neid meie ühistes programmides saatnud ning et meie vahel on lühikese ajaga tekkinud vastastikune sümpaatia ja sõprus. Arvan, et võin öelda mitte ainult enda, vaid ka kolleegide nimel, et ootan põnevusega järgmist kohtumist teie kõigiga." 

Kooli rektori Dr. Rev. Gábor Iványi muljeid:
"Meie jaoks oli suurepärane kogemus kohtuda EMK Teoloogilise Seminari tudengite ja õpetajatega. Nende pühendumus, avatus ja tähelepanu meie tööle ja meie maale tähendavad meile palju. Meid julgustab see tõsidus, millega nad hoiavad alal õppeasutust nii väikeses riigis nagu Eesti, samuti nende avatus endise Nõukogude Liidust ja teistest välisriikidest pärit tudengite suhtes. Samuti oleme tänulikud Hindrek Taaveti pühapäevase jutluse eest. Meenutame oma Eesti vendi ja õdesid suure armastuse ja palvetega. Soovime teile õnnistust teie töös ja täname teid külastuse eest."

Suur tänu John Wesley Kolledži töötajatele nende külalislahkuse eest. Samuti suur tänu GBHEM LEaD Hub´ile õpirände toetamise eest! Ootame põnevusega järgmisi reise erinevatesse maadesse ja toredate koostööpartnerite juurde!