Jaanuaris ja veebruaris toimus Perenõustamise avatud seminar, kus koolitajaks oli Maire Latvala, kellel on doktorikraad usuteaduses, ta on pereterapeut, Tartu vangla kaplan ja hingehoidja.

Perenõustamise seminari eesmärgiks oli anda ülevaade perekonna emotsionaalsetest protsessidest ja kriisidest ning võimalustest, kuidas kriisis perekondi abistada.

Seminaril osalesid nii seminari tudengid, vilistlased kui ka hingehoidjad ja inimesed, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Hea perenõustamise eelduseks on ühine arusaam, et perekond on süsteem, mille liikmed on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Iga muutus, mis puudutab ühte pereliiget, mõjutab ka selle pere kõiki teisi liikmeid.Keerulised peresuhted, ootamatud elusündmused või lähedaste mured võivad kanduda lapsega kooli ja olla lapse õppimis-, suhtlemis- või käitumisprobleemide põhjuseks.

Perenõustamine aitab aru saada tekkinud probleemide põhjustest ja mõjust teistele. Õigeaegsel sekkumisel on võimalik probleeme lahendada, aga ka ennetada.