Tudengitega käis rääkimas Ole-Magnus Olafsrud Norrast kus ta on üks Lausanne Liikumise ja Barnabas Focus juhtidest. Tema ja ta meeskond töötavad selle nimel, et mobiliseerida ja ette valmistada mentoreid noorematele juhtidele, kes jätkavad uute põlvkondade jüngerdamist üe maailma.


Lausanne liikumisel on kaastöölisi Ida-Aasiast Ladina-Ameerikani, prantsuskeelsest Aafrikast Okeaaniani. Lausanne'i võrgustikel on 12 piirkondlikku direktorit, kes aitavad luua sidemeid misjonitööks. Iga võrgustik keskendub kohalikele misjonivõimalustele ja probleemkohtadele. Võrgustiku väiksemad mõjurühmad tegelevad erinevate oluliste misjoniteemadega nagu evangeelium ja kultuur, ohustatud lapsed ja äri kui misjon.

Lausanne'i liikumine
- ühendab ülemaailmseks misjoniks mõjuisikuid ja ideid;
- kannab visiooni, mille sisuks on: evangeelium igale inimesele, jüngeradavad kogudused iga inimgrupi jaoks igasse paika; Kristuse sarnased juhid igasse kogudusse ning igasse tegevusvaldkonda ja Jumala riigi mõju igasse ühiskonna sfääri.
Meie tudengitele pakuti võimalust teha koostööd Lausanne liikumisega: enda tegevusvaldkonda panustamise kaudu saab mõjutada ja inspireerida teisi kristlasi globaalselt ning vastupidi - saada innustatud ja üles ehitatud teiste kristlaste tegemistest üle maailma!

Rohkem Lausanne liikumise kohta saab lugeda siit: https://lausanne.org/about-the-movement