Dr Külli Tõniste on Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari rektor olnud alates 2018. aasta augustist. 2021. aastal 4. septembril kinnitati ta Eesti Metodisti Kiriku aastakonverentsi poolt järgnevaks 3 aastaks uuesti Seminari rektoriks. Piiskop Christian Alsted ja superintendent Robert Tšerenkov palvetasid tema eest, paludes talle Jumala  õnnistust selles ametis. 

Loe edasi...

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari rajaja ja eestseisuse liige, Superintendent Emeritus, Olav Pärnamets on The World Methodist Council (Metodisti Maailmanõukogu, organisatsioon, mis ühendab kõiki metodistliku traditsiooniga kirikuid) poolt valitud 2021 aasta The Peace Award (Rahupreemia) saajaks tema teenimise eest nii nõukogude ajal, kui ka taasiseseisvunud Eestis. See on kõrgeim autasu, mida metodisti kirikus saab ja selle saajate hulgas on nii kunagine Ameerika president Jimmy Carter, kui ka Nelson Mandela. 
Loe edasi...

25. Augustil algas Metodisti Seminaris uus õppeaasta. Selle aasta esimesele kursusele on hetkeseisuga vastu võetud 15 inimest.

Loe edasi...

 

21. juunil 2021 toimus EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus, kus XXIII lennu lõpetas kümme tudengit 

Lõpuaktus-jumalateenistusel osalesid lõpetajatega koos nende lähedased, seminari vilistlased, õppejõud ja töötajad. Video vahendusel osalesid eestseisuse liikmed Eestist, Norrast, Taanist, Lõuna-Koreast ja USAst.

Loe edasi...

EMK Teoloogilise Seminari vilistlaskogu alustas uue traditsiooniga - valida igal aastal EMKTS väljapaistev vilistlane!

Väljapaistva vilistlase nominente sai esitada kogu õppeaasta jooksul, kas seminari uudiskirja või Facebookis EMKTS tudengite grupis saadetud lingi kaudu. Kõikide nominentide seast valis 7-liikmeline vilistlaskogu ühehäälselt välja Allan Krolli! Austav tiitel, kinkekaart ja seminari rinnamärk anti talle pidulikult vilistlaskogu esindajate poolt üle 21. juunil seminari lõpuaktusel.

Allan Kroll on sündinud 21.11.1972, ta on abielus ja tal on üks tütar. Ta on omandanud kristliku hariduse Domata Piiblikoolis, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminaris ja EELK UI Kristliku kultuuriloo magistriõppes. Allan Kroll on töötanud tõlgi, õpetaja ja/või abipastorina Domata Piiblikoolis, Tallinna Täisevangeelne Hosianna Koguduses, EEVL Valguse Tee Vabakoguduses ja Tallinna Kristlik Elava Vee Koguduses. 2009. aastast alates on ta töötanud Tallinna Vangla kaplanina, 2011. aastast EEVL Valguse Tee Piiblikooli juhatajana ja 2021. aastast on ta EMKTS lektor. Allan on jutlustanud EKNK, EEKBL, EMK, EELK ja erinevates vabakogudustes, Eestis, Soomes, Ukrainas ja USA-s. Ta on teinud saateid Pereraadios ja Raadio 7-s. Alates 2003. aastast on teinud telesaateid ja tõlketöid Life TV-s ja TV 7-s.  Käinud vabatahtlikuna teenimas Ämari, Murru, Rummu, Viljandi, Harku, Tartu, Tallinna ja Keskvanglas. On pidanud paljudes üldhariduskoolides loenguid põhiliselt narkootikumide ja sõltuvuste teemal. Teeb regulaarselt koolitusi manipulatsiooni ja konfliktide lahendamise teemal nii vanglasüsteemis kui ka väljaspool. Allan Kroll kuulub EEVL Valguse Tee Vabakogudusse ja on koguduse juhatuse liige.

Oleme väga tänulikud kõikidele, kes märkavad tublisid inimesi meie ümber, mõtlevad kaasa ja soovivad avaldada tänu ja tunnustust neile! Paneme tähele häid tegusid, sõnu ning Jumala imelist tööd inimeste südametes.

Õp 11:25 Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.
Õp 15:23 Inimesel on rõõm, kui ta suu oskab vastata, ja sõna õigel ajal - küll see on hea.
Õp 15:30 Silmade särast rõõmustab süda, hea sõnum kosutab luid-liikmeid.

EMKTS vilistlaskogu nimel
Kare Lotamõis

9. ja 10. juunil 2021 kaitsesid edukalt oma lõputöid EMK Teoloogilise Seminari kümme 23. lennu üliõpilast. Diplomitööd on tudengi valikul kas uurimustööd või teenimistöö projektid.
Üritus toimus paralleelselt kohapeal ja veebi vahendusel, koos õppejõudude, komisjoni ja külalistega.

Kas tahaksite enam teada Piiblist, kristlikust teoloogiast ja misjonist? Või olete huvitatud seminaris õppimisest? Ühinege EMKTSi avatud virtuaalse klassiga ZOOMi vahendusel!


Siin on valik loengutest, mida saate soovi korral kuulata:

Kolmapäev 2. juuni 9.00-12.45 Uus Vaimsus 21. sajandi Eestis: ​Erinevad uue vaimsuse õpetused ja praktikad on erakordselt populaarsed eestimaalaste seas. Loengutes räägime sellest, mida need endast kujutavad ja kuidas kristlased sellesse suhtuma peaksid. 
– Allan Kroll (eesti keeles, simultaantõlge inglise ja vene keelde)

Kolmapäev 2. juuni 14.15-18.00 Süstemaatiline teoloogia I
– Simon Graf (inglise keeles, simultaantõlge eesti ja vene keelde)

Laupäev 5. juuni algusega 11.00 Võrdlev usundilugu: Islam ja hiina traditsioonilised religioonid.
– Douglas Childress (inglise keeles, simultaantõlge eesti ja vene keelde)

Loe edasi...

“I am the Lord’s servant,” Mary answered. “May it happen to me
according to your word.” Then the angel left her.… Luke 1:38 (BSB)

Mary is left with unbelievable message to contemplate. She is willing to follow the Lord. Angel has left and she has to act in faith according to the message she has receive.

Loe edasi...

(Foto: Oleksandr Horodylovskyi)

Vastavalt Eesti haridus- ja teadusministeeriumi juhistele on meie kehtiv stsenaarium

B - Kogukonnas on nakatumise klastrid; nakatumine tõusnud, kuid kontrollitav.

2+2 põhimõte; siseruumide täituvus kuni 50%, maski kandmise kohustus.

EMKTS töötab soovitavalt kontaktõppel. Kui üliõpilane vajab distantsõpet (veebipõhine), on tal kohustus informeerida sellest Seminari dekaani hiljemalt teisipäeva hommikul enne õppesessiooni algus.


Kui kehtivad stsenaariumid D või C, siis toimuvad kõik EMKTS loengud veebipõhiselt.
Kui kehtivad stsenaariumid B või A, siis EMKTS loengud toimuvad veebipõhiselt üksnes juhul, kui üliõpilased selleks dekaanile soovi avaldavad.

Allpool on ülevaade Eesti haridus- ja teadusministeeriumi antud Covid-19 puudutavatest kutse- ja kõrgkoolide kohta käivatest haridusalastest stsenaariumidest, koos EMKTS vastavate otsustega.

Loe edasi...

28. augustil 2020 toimus EMK Teoloogilise Seminari XXII lennu lõpuaktus.

Pidulikul aktusel said rakendusliku kõrghariduse diplomi Misjoni ja teoloogia õppekaval 14 tudengit erinevatest riikidest ja kogudustest. Kolm üliõpilast lõpetasid cum laude diplomiga, ning kolm tudengit pälvisid eripreeriad.

Loe edasi...