Kursuse eesmärk: Anda ülevaade Uus Testamendi sisust; tutvustada teksti kontekstist tulenevaid teoloogilisi, kirjanduslikke ja ajaloolisi küsimusi.

Õpiväljundid: Õppeaine läbinu:

Mõistab sotsiaalseid ja kultuurilisi tingimusi, mis aitasid kaasa varakristliku liikumise kasvule.
Tunneb kriteeriume, mille alusel määrati kanoonilisust ja oskab selgitada, kuidas nende kriteeriumide tõttu mõnesid Uue Testamendi raamatuid varakirikus vastuoluliseks peeti.
Tunneb Uue Testamendi raamatute daatumeid ja autoreid ning poolt- ja vastuargumente vastuoluliste Uue Testamendi raamatute autorluse kohta.
Orienteerub Uue Testamendi raamatute põhiteemaaatikas ja mõistab, milline on olnud nende raamatute osa kristliku teoloogia kujunemisel.

Õppejõud:  Mark Nelson

Ainepunkte: 4 EAP

Ajakava: 

23.01.2020 14:15 - 18:00
24.01.2020 14:15 - 18:00
13.02.2020 14:15 - 18:00
14.02.2020 14:15 - 18:00
15.02.2020 09:00 - 12:45
25.03.2020 09:00 - 12:45

Registreerumine >>