Kasvasin mittekristlikus peres ja sain usklikuks 10-aastaselt. Minu huvi teoloogia vastu kasvas koos sooviga Jumalat paremini tundma õppida. John Wesley sõnad väljendavad mu tundeid selgesti: Ma tahan teada üht asja, teed taevasse… Jumal ise on alla tulnud seda teed juhatama… Ta on selle kirja pannud ühte raamatusse. Andke mulle ometi see raamat!

Tallinna Humanitaargümnaasiumis sain süvendatult õppida kultuurilugu, ladina ja kreeka keelt. See andis mulle hea aluse, millele rajada edasisi teadmisi Piiblist. Pärast keskkooli asusin õppima EKNK piiblikooli, ja hiljem EMK Teoloogilisse Seminari. Mõlemad aitasid mul vaimulikult kasvada ja andsid ka võimaluse ennast kiriku töös praktiliselt proovile panna. Tollase rektori Andrus Noraku kaudu avas Jumal ukse asuda õppima magistriõppes Asbury Teoloogilises Seminaris Kentuckys (USAs), kus ma keskendusin Piibli ja selle ajaloolis-kultuurilise tausta tundmaõppimisele ning Piibli algkeeltele. 2004. aastal osalesin ka arheoloogilisel väljakaevamisel Iisraelis.

 Järgnevad aastad möödusid kiirelt kui unenägu. Kirjutasin doktoritööd Ilmutuse raamatu alal, õpetasin täisajaga ülikoolis, kasvatasin lapsi, abistasin abikaasat, kes töötas pastorina. See oli hea meeldetuletus, et õpetamine on vaid osa elust.

Mul on väga hea meel õpetada täna koolis, kus kunagi ise õppisin. Olenemata sellest, kus ma asun, ei ole teoloogia minu jaoks akadeemiline harjutus, vaid koguduse teenimise vorm. Mind on kutsutud õpetajaks ja ma tahan teenida kirikut sellisel viisil. Seminari rektorina soovin näha meie koolis tugevat vaimulikku elu, toetada õpilasi nende usulisel kasvamisel, et nad võiksid leida oma kutsumuse ja saada varustatud igaks heaks tööks ning olla viljakad misjonitöös.

Ainekursused: Süstemaatiline teoloogia, Jeesus evangeeliumides, Konfessiooniõpetus

Autor: The Ending of the Canon: A Canonical and Intertextual Reading of Revelation 21-22, LNTS 526, Bloomsbury T&T Clark

Teenimistöö kogemus:

  • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, rektor, 2018
  • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, piibli ja teoloogia õppejõud, 2015
  • Northeastern Seminary (Roberts Wesleyan College), Uue Testamendi lektor 2014-2015
  • Houghton College, Uue Testamendi õppejõud 2006-2014

Haridus:

  • London School of Theology (Brunel University), doktor, 2010
  • Asbury Theological Seminary, magister, 2002
  • EMK Teoloogiline Seminar, diplom, cum laude, 2000
  • EKNK Piiblikool, diplom, 1997

Kiriklik kuuluvus:

  • Eesti Kristlik Nelipühi Kirik 1992
  • Eesti Metodisti Kirik, assotsieerunud liige 2018

Õppejõu andmed:

Toetame ukrainlasi

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!