Õpetussõnades on öeldud: „Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu“.  Tsiteeritud kirjakoht iseloomustab hästi ka minu teed. Kavandasin oma keskkooli õpingud eesmärgiga saada tarbekunstnikuks, kuid uskliku noore maailmapilt ei sobinud nõukogude aja kõrgkooli nõudmistega.  

1995 aastal aga, kui mu oma kirikus avati teoloogiline seminar, mõtlesin, et nüüd on aega käia kuulamas, mida, peamiselt Ameerikast tulnud, õppejõud räägivad. Teoloogilised küsimused hakkasid mind rohkem huvitama siis, kui laulsin Selas ja ansambli tollane juht Jaanus Kärner kandis alati hoolt selle eest, et me ainult hästi ei laulaks, vaid ka vaimulikult kasvaksime.

Seminari õppekavas oli õppeaine, mis lõpuks õppejõu ametini viiski, nimelt „Piibligrupi läbiviimine koguduses“. Sellest alates olengi mõne aastaste vaheaegadega juhatanud piibliõppe ja piibli-ja palvegruppe koguduses. Õpingud seminaris äratasid minus veelgi sügavama huvi teoloogia vastu ja nii viis tee Tartu Ülikooli teoloogiateaduskonda, mille lõpetasin magister theologiae kraadiga 2005 a.

Oma elukäigule tagasi vaadates pean tõdema, et Jumal tunneb meid paremini kui me ise. Ma ei oska öelda, milliseid kogemusi oleks mulle andnud keraamiku elukutse, kuid  õppejõuna olen nende aastate jooksul näinud ikka ja jälle, kuidas Jumal ustavalt oma tööd tema laste juures teeb. See rõõmustab ja julgustab edasi minema.

Ainekursused: Induktiivõpe: Markus ev, Exodus, Rooma kiri; UT kreeka keel ja eksegees; UT teoloogia.

Teenimiskogemus:

  • Õppejõud alates 1998
  • EMK TS dekaan 2010-2014
  • EMK Ajakirja Koduteel kaastööline; kolleegiumi liige 2016  
  • EMK ilmikjutlustaja
  • Piibliõppe gruppide ja Piibli-ja palvegrupi juhataja EMK Tallinna koguduses alates 1996

Haridus:

  • EMK TS – diplomiõpe, 1998,  cum laude
  • Tartu Ülikool – baccalaureus artium,  2001; Bakalaureusetöö teema: “ Pöördumised Apostlite tegude raamatus”
  • Tartu Ülikool – magister theologiae, 2005,  cum laude;  Väitekirja teema: “Sooline võrdõiguslikkus eshatoloogilisest perspektiivist koguduse kontekstis lähtuvalt Gl 3:28”.

Koguduslik kuuluvus: Eesti Metodisti Kiriku Tallinna kogudus 

Õppejõu andmed:

Toetame ukrainlasi

lipp

Pakume Ukraina sõjapõgenikele
õppimisvõimalust

Loe lähemalt!