EMKTS minu kooliks?

EMK Teoloogiline Seminar on riiklikult akrediteeritud rakenduslik erakõrgkool

Seminar pakub rakenduslikku kõrgharidust misjoni ja teoloogia erialal. Kõrghariduse omandamiseks tuleb läbida 3 aastane õppeprogramm, mis seob mitmekülgse teoreetilise baasi praktikaga ja toetab vaimulikku kasvamist. Võimalik on läbida ka üheaastane praktilise teoloogia põhikursus. Õppetöö toimub tsükliõppena üks kord kuus kolmapäevast laupäevani.

Õppima ootame kristliku koguduse liiget, kes:

 • otsib Jumala tahet oma elus
 • soovib uurida Piiblit lähemalt
 • laiendada oma teadmisi kirikust ja ühiskonnast
 • soovib ennast läbi väljakutsete arendada
 • tahab paremini teenida oma koguduses

Miks tulla õppima Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisse Seminari?

Seminar pakub head oikumeenilist atmosfääri ja kultuurilist mitmekesisust, sest siin õpivad erinevatest konfessioonidest ja erinevatest rahvustest üliõpilased.

 • Akadeemilise õppe kõrval on suur osakaal erineva sisuga praktikal.
 • Tähtsal kohal on üliõpilase isikliku vaimuliku kujunemise toetamine osadusgruppide ja ühise teenimise kaudu.

Lisaks põhiõppejõududele õpetavad seminaris ka külalislektorid teistest kõrgkoolidest, kes esindavad teoloogilise mõtlemise mitmekesisust ja toovad endaga kaasa erinevate kultuuride kristliku teenimise kogemust.

Meie lõpetajad töötavad:

 • Vaimulikena erinevates konfessioonides
 • Kaplanitena sõjaväes ja vanglates
 • Mitmesugustes kristlikes organisatsioonides näiteks misjonitöö, diakooniatöö ja hingehoiu valdkonnas.
 • Teistes inimese heaolule suunatud asutustes näiteks sotsiaaltöö, laste- ja noortetöö sfääris.

Lühitntervijuu lõpetajaga:

Vastuvõtust veel:

Vastuvõtu tingimused

Sisseastuja esitab:

 1. Seminari blanketil avalduse. Avalduse blankett eesti keeles (PDF formaadis)
 2. Vaimuliku (pastori) soovituse seminari blanketil. Soovituse blankett eesti keeles (PDF formaadis)
 3. Keskharidust tõendava diplomi koopia
 4. Isikut tõendava dokumendi koopia
 5. Essee teemal „Miks tahan õppida teoloogiat ja kuidas kavatsen õpitut rakendada“ (1-1,5 lk)

Soovituse annab selle koguduse vaimulik, kus üliõpilaskandidaat reaalselt aktiivne on. Soovitaja võtab endale vastutuse toetada ja tähele panna üliõpilase vaimulikku kujunemist õppeaja jooksul ning informeerib Seminari, kui üliõpilase ja koguduse vaheline side katkeb.

Täidetud blanketid, dokumendid ja essee saata 10. augustiks elektrooniliselt seminari e-posti aadressile: seminar(at)emkts.ee

Täidetud blanketid võib saata ka seminari aadressile:
EMK Teoloogilise Seminari vastuvõtukomisjon
Narva mnt 51
10152 Tallinn

Seminar saadab üliõpilaskandidaadile kutse ilmuda vastuvõtukomisjoni vestlusele. Vestlused viiakse 2017 aastal läbi ajavahemikus: 17. augustil kell 15-19 ja 18 augustil kell 10-14. Lisaks vestlusele palutakse kandidaadil teha kirjaliku piiblitundmise testi.

NB! Kui sisseastuja võetakse vastu, on esimese sessiooni aeg 2017 aastal juba 23.-26. august.

 

Õppeteenustasu

Õppeteenustasu määrad ning tasumiskord

Üliõpilaste õppeteenustasu 2017/18 õppeaastal: 1600 € õppeaastas

Üliõpilane, kes on II õppeaastaks täitnud 75% õppekavast, võib taotleda õppeteenustasu soodustust:

Metodisti Kiriku liige 57% ulatuses (makstes õppeteenustasu 690 )

muu kristliku kiriku liige 38% ulatuses (makstes õppeteenustasu 990 ).

Üksikute ainete võtmisel 1 ainepunkti (EAP) tasumäär 27 €

Korduseksami tasumäär 27 €

Õppemaksu tasutakse kaks korda aastas:

I poolaasta õppemaks 15. oktoobriks
II poolaasta õppemaks 15. veebruariks

Õpingute katkestamise korral juba tasutud õppemaksu ei tagastata.

 

 

Õppevormid

Õppetöö toimub tsükliõppena, kus auditoorne õpe toimub kord kuus kolmapäevast laupäevani, oluline osa on tudengi iseseisval õppel.

Seminaris on võimalik õppida:

 • Täiskoormusega - üliõpilane täidab kokku vähemalt 75 % (st. 45 EAP aastas) nominaalajaga õppekavast.
 • Osakoormusega - üliõpilane täidab kumulatiivselt 50 kuni 74 protsenti (ehk 30-44 EAP õppeaastal) õppekavast.
 • Eksternina - Eksternõpe on avatud nendele, kellel on soov omandada teoloogiline haridus, aga puudub võimalus õppida täis- või osa- koormusega. Eksternõppija vastuvõtt toimub üliõpilastega samadel tingimustel. Eksternõppijal ei ole riikliku üliõpilase staatust, kuid tal on võimalus täita õppekava oma tempos, sealhulgas sooritada ained ning kaitsta lõputöö. Ekstern osaleb õppetöös koos üliõpilastega ja läbib ained samadel tingimustel.

Nominaalne õppeaeg Seminaris on 3 aastat. Õpingute maht ja õpingute maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP, ing. k ECTS).

Võimalik on läbida ka üheaastane praktilise teoloogia põhikursus, mille läbimisel saab diplomi.

 

Avalduste blanketid

Avalduse blanketid PDF formaadis:

Paberkujul avalduse blanketid saab ka seminari õppekorralduse assistendilt.

 

 

Veel artikleid...

EMK Teoloogiline Seminar | Narva mnt 51, Tallinn | 668 8467 | seminar@emkts.ee
Pank: Eesti Metodisti Kirik | Swedbank IBAN EE842200221010980782